14.08.2015

Podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

W dniu 14.08.2015r. w siedzibie Zamawiającego podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem z konsorcjum firm Transprojekt Gdański Sp. z o.o. i Promost Sp. z o.o.