28.10.2015

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót - stan na dzień 28.10.2015r.