24.10.2015

Filmy - tydzień 43/2015 (19-25.X.2015)


Droga S-7 km 41+700 P - prace przy zrębkowaniu karpin drzew