15.10.2015

Przekazanie Placu Budowy dla Wykonawcy robót

W dniu 15.10.2015r. w siedzibie Zamawiającego nastąpiło przekazanie Placu Budowy dla Wykonawcy robót.