10.11.2015

Dyżur na budowie w dniu 11.11.2015r.

W dniu 11.11.2015r. osobą odpowiedzialną za zabezpieczenie budowy oraz oznakowania będzie Pan Feliks Raciniewski z firmy Budimex - tel. 518-802-712.