02.11.2015

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót - stan na dzień 31.10.2015r.