20.12.2015

Filmy - tydzień 51/2015 (14-20.XII.2015)


Droga S-7 km 48+400 - roboty przygotowawcze przy podporze nr 4 obiektu MA-22 na rzece Nogat