11.01.2016

Graficzna prezentacja postępu robót - grudzień 2015