08.02.2016

Graficzna prezentacja postępu robót - styczeń 2016