06.06.2016

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z ul. Żuławską (vis-a-vis salonu Forda)

Wykonawca robót - firma Budimex S.A. informuje, że od dnia 09.06.2016r. planowane jest wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania DK7 (obwodnica Elbląga) z ul. Żuławską.

Zamknięty dla ruchu zostanie wjazd na ul. Żuławską do strony DK7. Dojazd do ul. Żuławskiej dla pojazdów jadących drogą krajową DK7 i DK22 odbywać się będzie przez węzeł Elbląg Południe i ul. Warszawską. Podobnie odbywać się będzie dojazd do ul. Żuławskiej od strony Helenowa tj. przez DK7 (od strony Helenowa dopuszczona będzie relacja w prawo) i dalej do Węzła Elbląg Południe i ul. Warszawską. Dojazd do Helenowa możliwy będzie przez skrzyżowanie DK7 z drogą powiatową 1103N przez Adamowo Osiedle oraz drogę powiatową 1112N.

W związku z powyższym prosimy kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie.

Za oznakowanie i funkcjonowanie tymczasowej organizacji ruchu odpowiedzialny jest wykonawca robot - firma Budimex S.A.