11.07.2016

Graficzna prezentacja postępu robót - czerwiec 2016