08.07.2016

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót - stan na dzień 30.06.2016r.