20.09.2016

Filmy - tydzień 37/2016 (12-18.IX.2016)


Łącznica L03 km 0+370 w. Elbląg - formowanie pali żwirowo-betonowych w gruncie