09.09.2016

Graficzna prezentacja postępu robót - sierpień 2016