31.10.2016

Filmy - tydzień 43/2016 (24-30.X.2016)


Droga S-7 km 41+000 - frezowanie w-w bitumicznych istniejącej DK7 (km 60+140)