06.10.2016

Zezwolenia za przejazd pojazdów nienormatywnych przez teren Placu Budowy

Do wydawania zezwoleń i pobierania opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych przez teren Placu budowy są upoważnieni wyłącznie Zarządcy drogi, oraz w określonych przypadkach Starostowie i naczelnicy Urzędu Celnego. O wszelkich próbach pobierania opłat przez wykonawcę robót budowlanych należy powiadomić właściwego Zarządcę drogi i Inżyniera Kontraktu (Tel. +48 (55) 506-55-66, e-mail: nadzor.elblag@tgd.pl).