04.11.2016

Graficzna prezentacja postępu robót - październik 2016