10.10.2016

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót - stan na dzień 31.08.2016r.