14.11.2016

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót - stan na dzień 30.09.2016r.