08.12.2016

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót - stan na dzień 31.10.2016r.