23.12.2016

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót - stan na dzień 15.12.2016r.