04.01.2017

Graficzna prezentacja postępu robót - grudzień 2016