08.02.2017

Graficzna prezentacja postępu robót - styczeń 2017