05.05.2017

Graficzna prezentacja postępu robót - kwiecień 2017