06.06.2017

Graficzna prezentacja postępu robót - maj 2017