11.07.2017

Graficzna prezentacja postępu robót - czerwiec 2017