05.08.2017

Graficzna prezentacja postępu robót - lipiec 2017