01.08.2017

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót - stan na dzień 30.06.2017r.