07.09.2017

Graficzna prezentacja postępu robót - sierpień 2017