08.09.2017

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót - stan na dzień 31.07.2017r.