06.10.2017

Graficzna prezentacja postępu robót - wrzesień 2017