03.10.2017

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót - stan na dzień 31.08.2017r.