31.10.2017

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót - stan na dzień 30.09.2017r.