07.11.2017

Graficzna prezentacja postępu robót - październik 2017