07.12.2017

Graficzna prezentacja postępu robót - listopad 2017