05.12.2017

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót - stan na dzień 31.10.2017r.