19.12.2017

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót - stan na dzień 30.11.2017r.