05.01.2018

Graficzna prezentacja postępu robót - grudzień 2017