16.07.2018

Filmy - tydzień 28/2018 (09-15.VII.2018)


Droga S-7 km 48+170 - roboty ziemne na poziomie IV w-warstwie nasypu