10.07.2018

Graficzna prezentacja postępu robót - czerwiec 2018