07.08.2018

Graficzna prezentacja postępu robót - lipiec 2018