04.09.2018

Graficzna prezentacja postępu robót - sierpień 2018