05.09.2018

Zmiana organizacji ruchu na DK-7 na odcinku w km istn. 76+582 - 77+800

Uprzejmie informujemy, że od dn. 12 wrześpnia 2018r. nastąpi zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej nr 7 na odcinku w km istn. 76+582 - 77+800. Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na przeniesieniu ruchu dwukierunkowo na lewą jezdnię DK7 na odcinku w km istn. 76+582 - 77+800. Powyższe ma na celu udostępnienie frontu robót pod wykonanie remontu nawierzchni na jezdni prawej na odcinku 76+582 – 77+307 na w/w odcinku docelowej trasy S7. Dojazd do nieruchomości położonych od strony Helenowa możliwy będzie przez wjazd przesunięty o ok. 200m w stronę Gdańska.

Przepraszamy za utrudnienia.