10.10.2018

Graficzna prezentacja postępu robót - wrzesień 2018