12.10.2018

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót - stan na dzień 31.08.2018r.