06.11.2018

Graficzna prezentacja postępu robót - październik 2018