09.11.2018

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót - stan na dzień 30.09.2018r.