04.01.2019

Graficzna prezentacja postępu robót - grudzień 2018