Nazwa Kontraktu:

Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 2: Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo

Nazwa Projektu: Budowa drogi ekspresowej S7 Gdańsk – Elbląg, odc. Koszwały - Elbląg
Nr projektu: POIS.03.01.00-00-0018/16-00
Cel projektu: Stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów
Wartość Projektu: 3 747 900 317,82 PLN


Projekt współfinansowany jest z Funduszu Unii Europejskiej w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020” w wysokości 2 000 661 323,79 PLN

Numer umowy na budowę: 191/I-4/2015
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa: 1.576.393.866,42 PLN (brutto)
Lata realizacji: 2015 - 2018
Terminy realizacji kontraktu:

● 14.08.2015r. podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem z konsorcjum firm Transprojekt Gdański Sp. z o.o. i Promost Sp. z o.o.
● 09.10.2015r. podpisanie umowy na roboty budowlane z firma Budimex S.A.
● 15.10.2015r. przekazanie Placu Budowy dla Wykonawcy robót
● 29.06.2016r. Wykonawca osiągnął Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania określoną jako Kamień Milowy nr 1
● 18.10.2016r. GDDKiA podpisała z CUPT umowę o dofinansowanie na Budowę drogi ekspresowej S7 Gdańsk - Elbląg, odc. Koszwały - Elbląg.
● 24.04.2017r. Wykonawca osiągnął Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania określoną jako Kamień Milowy nr 2
● 29.06.2016r. podpisano Aneks nr 4 do Umowy Nr 191/I-4/2015, którym przedłużono Czas na Ukończenie do dnia 31.10.2018r. dla drogi ekspresowej S-7 wraz z węzłami oraz do dnia 14.12.2018r. dla dróg lokalnych, dojazdowych i serwisowych oraz istniejącej drogi krajowej nr 7.
● 31.10.2018r. udostępniono drogę ekspresową S-7 wraz z węzłami dla ruchu
● 27.11.2018r. Inżynier wystawił świadectwo Przejęcia Dla Części Robót nr 1 dotyczące drogi ekspresowej S-7 oraz węzłów
● 10.01.2019r. Inżynier wystawił świadectwo Przejęcia Dla Części Robót nr 2 dotyczące dróg lokalnych, dojazdowych, serwisowych oraz robót na istniejącej DK7 w ramach dostosowania do nowych warunków lokalnych
● 17.09.2019r. Inżynier wystawił świadectwo Wykonania Dla Całości Robót dotyczące drogi ekspresowej S-7 wraz z węzłami, dróg lokalnych, dojazdowych, serwisowych oraz robót na istniejącej DK7 w ramach dostosowania do nowych warunków lokalnych
Zamawiający:

Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Austrostad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

reprezentowana przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
tel.: +48 (58) 511 24 00
fax. +48 (58) 511 24 05
e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Inżynier Kontraktu:

Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (lider)
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk
tel.: +48 (58) 524 41 00
fax: +48 (58) 341 30 65
e-mail: biuro@tgd.pl


Promost Sp. z o.o. (partner)
ul. Boh. Westerplatte 11, 65-100 Zielona Góra
tel.: +48 (68) 478 45 00
fax: +48 (68) 478 45 02
e-mail: promost@promost.zgora.pl

Wykonawca:

Budimex S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
tel. +48 (22) 623 60 00
fax +48 (22) 623 60 01
e-mail: kontakt


Lokalizacja Kontraktu:


Wyświetl mapę w nowym oknie
Brak postów.
Brak postów.