Budowa autostrady S-7 w Gdańsku

Kontrakt na budowę drogi S7

Opis Kontraktu na budowe drogi ekspresowej S-7 Gdansk - Elblag

Kontrakt na budowę drogi ekspresowej S-7 Gdańsk - Elbląg

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej S7 z Nowego Dworu Gdańskiego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przeglądu aktualnej wiedzy z zakresu inżynierii drogowej, a także podsumowanie i wnioski dotyczące tego, czego można się spodziewać po realizacji odcinka lub odcinków tak ważnego projektu infrastrukturalnego. Celem drogi ekspresowej S7 jest połączenie Nowego Dworu Gdańskiego, miasta położonego w północno-zachodniej części Polski z resztą kraju. Droga ekspresowa skróci czas przejazdu między miastem a resztą Polski z obecnych dwóch godzin do dwudziestu minut. Liczy się również, że droga ekspresowa pobudzi gospodarkę miasta i zwiększy populację Nowego Dworu Gdańskiego. Korzyści z drogi ekspresowej S7 są wielorakie. Po pierwsze, zmniejszy liczbę wypadków na drogach. Po drugie, droga ekspresowa poprawi jakość powietrza w okolicy. Wreszcie, zwiększy przepływ ruchu, co doprowadzi do wzrostu biznesu dla firm zlokalizowanych wzdłuż trasy.

Inwestycja w drogę ekspresową S7 to mądra decyzja. Oszczędzi to czas ludzi, pobudzi gospodarkę miasta i poprawi jakość powietrza. Obecna droga krajowa nr 7 jest jednym z najważniejszych elementów infrastruktury drogowej zarówno w Polsce, jak iw sieci dróg o znaczeniu międzynarodowym (E77). Jest to droga strategiczna, łącząca główne miasta kraju i ważne strefy przemysłowe. Odgrywa również ważną rolę w rozwoju handlowym i gospodarczym kraju. Przebudowa skrzyżowania S7 z ul. Żuławskiej zrealizowano w celu usprawnienia ruchu i zwiększenia bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i pojazdów. Celem projektu było przywrócenie gładkości, elegancji, funkcjonalności i ogólnego wyglądu tego intensywnie uczęszczanego węzła drogowego poprzez zamontowanie nowych chodników po obu stronach ulicy oraz oświetlenia ulicznego.